Nina Nikolikj

Nina Nikolikj

Nina Nikolikj

Facilitator MKD - Swiss Entrepreneurship Program

Ecosystem Facilitator in Macedonia @ Swiss Entrepreneurship Program
Swisscontact – Swiss Foundation for Technical Cooperation